Keresztény újságok családoknak
kattintson nagyításhoz
Legalább egy keresztény újság járjon minden katolikus családnak!
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között - ha nem működne, kattintson ide...

Miért fontos, hogy mi van otthon az asztalunkon?
- számtalan módon elérnek bennünket az istentelen gondolatok és vélemények, televízión és környezetünkön keresztül is, és ha nem gondoskodunk arról, hogy tájékozódjunk az Isten által akart média által, akkor egyre jobban hasonulunk a bűnös világhoz és annak válunk képmásává, nem pedig Istennek
- keresztény újságok nélkül egyszerűen nem jut el hozzánk számtalan kincs, amit Isten nyújtana nekünk: például találomra csak belelapozva az egyik újságba, nagyszerű keresztény értékrenddel rendelkező dvd-ket, könyveket ajánlanak; vagy itt eljutnak hozzánk a keresztény újságírók írásai, amit máshol nem akarnak megjelentetni
- mi keresztények mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ha nem támogatjuk a keresztény médiát, ha nem lesz elegendő olvasója egy-egy ilyen újságnak, akkor nem tud majd megjelenni és csak a hitetlen újságok maradnak az országban
- és az sem mindegy, hogy gyermekeink, barátaink és vendégeink mit látnak meg az asztalunkon vagy könyvespolcunkon

 
KÉPMÁS CSALÁDÚJSÁG
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között - ha nem működne, kattintson ide...

Megyéspüspökünk, dr. Beer Miklós egy szentmisében a következőket mondta: "most szeretnék egy újságot, egy havonta megjelenő családmagazint ajánlani mindenkinek. Néhányan furcsának tartják, hogy egy püspök miért reklámoz egy újságot, és teszi ezt számtalanszor sok helyen, de én vállalom, ha ezért megmosolyognak. Végre van egy olyan családokhoz szóló újságunk, amely méltó vetélytársa az országban széles körben elterjedt más újságoknak, pl. Nők lapjának, Blikknek stb. Azért van ezt az újság, hogy a keresztény családok ne mást, hanem ezt vegyék meg és olvassák. Ebben nem találunk olyan lélekromboló írásokat, mint amit máshol láthatunk. Ezzel az újsággal egy modern keresztény család el tud tájékozódni a mai világban."
Az újság címe: Képmás. Ha kíváncsi vagy, hogy miért ez a neve, mit akar jelenteni, kérdezz minket...

 Bővebben itt olvashatsz még róla honlapunkon!

 

 
FAMILY családi és párkapcsolati újság
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között - ha nem működne, kattintson ide...

Közösségünk egyik családanyjának ajánlása: néhány éve jut el a családomhoz évente négy alkalommal ez az újság. Rendszerint színes, változatos  témákban válogathat az olvasó, minden korosztály megtalálja benne a magának valót, ezért méltó a Family (= Család) névre. Ugyanakkor mer olyan témákat is érinteni, amely sokszor még barátok között is tabutéma. Segít ráébreszteni bennünket arra, hogy nem csak nekünk vannak problémáink, más hasonló korú és helyzetű keresztény család is küzd ezekkel a "modern ember" problémákkal.  A magazin mind stílusában, mind megjelenésében igen igényes. Ezen téren is felveszi a versenyt a többi (tudományos, ismeretterjesztő és egyéb) magazinokkal. Amivel pedig többet nyújt, az maga a tartalom, a keresztény világszemlélet és értékítélet.

 

 

 
CSALÁDUNK
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

A Családunk című családpasztorációs folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg. A veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs munkaközösségének újságja. A családpasztoráció: családi hitéletmélyítés. A munkaközösség tevékenységi körébe tartozik: lelki napok, majálisok, jegyes kurzus, lelki segélyszolgálat megszervezése. A tevékenységek mindegyike támaszt, segítséget nyújt a család belső értékeinek megtartásához.  A munkacsoport családreferensei illetve segítői ezekről az eseményekről, egy-egy előadásról írnak az újságban. Ezáltal nyerhetünk betekintést munkájukba, és lehetünk, részesei mi, olvasók is lelki táplálékuknak, melyet ezen események nyújthatnak a résztvevő családoknak (felnőttnek, gyereknek, tinédzsernek…). A lap állandó rovatai: Gondolat, Amit hallottunk, Nevelés, Papi példaképek, Közösségek, Jegyes kurzus… A lap tartalmaz könyvajánlót  (pl.: Tomka F.:Biztos út c.könyve), DVD ajánlót. A család minden tagja talál az újságban számára lelkileg erkölcsileg egyaránt értékes történeteket, leírásokat.    

Honlapok:

http://www.csaladpasztoracio-veszprem.hu/index.php/az-ujsagunk   http://devecser.plebania.hu/dujsag.htm

 

 
OÁZIS
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

Közösségünk egyik családja ajánlja: Az Oázis újság a Schönstatt családközösség negyedévente megjelenő lapja, mely nekünk is jár. Az újság sajátossága, hogy a közösség tagjai írják, szerkesztik és a nyomdász is  hozzánk tartozik. A lap tartalmaz részleteket közösségalapító atyánk - Josef Kentenich – írásaiból;  a „Pápára figyelünk”  rovatban a világegyház aktuális hírei jelennek meg. Családok tanúságtételéből épülhetünk, „háziszentélyük” hogyan működik, egy-egy nehézséget hogyan éltek meg. Külön rovata van nőknek, férfiaknak („bakelit”), idősebbeknek („Őszidő”), valamint a fiataloknak. A „gyereknöveldé”-ben gyermekneveléshez kaphatunk segítséget. A „gyerekszáj”-ban gyermekeink '"aranyköpésein" derülhetünk. A hálaadásnak („van borunk”) és a kéréseknek („nincs borunk”), valamint a gyarapodásnak („gólyahír”) is van helye az újságban.  Aki szeretné ezt a páratlan lapot a kezébe venni és olvasgatni, az bátran forduljon hozzánk!  A föld alól is kerítünk neki, azaz telefonálunk emailezünk és csiribú-csiribá itt is lesz az újság. Sokat nem kell érte fizetni, de aki akar, azt is megoldjuk.... :-)

 

 
ÚJ EMBER (heti újság stb.)
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

Egyházközségünkben a katolikus újságokról beszélgettünk, és akkor az egyik családapa – aki már készült erre az alkalomra – bejött egy nagy Új Ember reklámmal (lásd a képet), ami igazi derültséget okozott nekünk. Ezzel ő jól érzékeltette talán az egyik legismertebb magyar katolikus újságunk jelentőségét, mely hetente juthat le családi asztalunkra.

Az újság első száma nem sokkal a II. világháborút követően jelent meg, 1945-ben, és manapság 40 ezer példányban jelenik meg (határainkon túl is).  Az Új Ember: egyszerre lap- és könyvkiadó: most is közkedvelt például az Adoremus, melyet elsősorban azoknak a családoknak készítik, amelyekben szülők és gyermekek naponta szeretnének együtt imádkozni az egyházzal. A Família Kárpát-medencei családi magazint – az Új Ember Magazin folytatásaként –, 2003 decemberében adták ki először. Az Új Ember előfizetői megkapják az újsággal együtt a Mértékadócímű, kéthetenként megjelenő, keresztény szellemiségű, rádió- és televízió-újságot is, melyben szemlézik a keresztény értékeket megjelenítő műsorokat is.

Internetoldalak: http://ujember.katolikus.hu  

http://portal.ujember.hu/hetilap/kezdo  

http://magazin.ujember.katolikus.hu/

 

 

 
KERESZTÉNY ÉLET hetilap
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

A kommunizmus évtizedei alatt csak néhány, működésében korlátozott katolikus újság jelenhetett meg. Hogy a hívek körében milyen hatalmas igény volt újabb egyházi lapokra, az a rendszerváltás után beigazolódott. A hívek és a papság közös igénye hívott életre 1993-ban egy új katolikus hetilapot, a Keresztény Életet. Szükség volt ugyanis egy olyan sajtótermékre, amely az egyszerű, templombajáró emberek nyelvén, mindenki számára érthetően, olvasmányosan fogalmazza meg a Katolikus Egyház tanítását és híreit. Egyfajta katolikus népújság lett a Keresztény Élet, amely rövid cikkei mellett sok fényképet is közöl. Hitbuzgalmi írásait nemcsak a teológiailag tájékozottabbak, hanem minden hívő örömmel olvassa. Igazi családi újság lett: egyetlen számából sem hiányozhat a vicc, a karikatúra és a keresztrejtvény; talán meglepő, de gyermekrovatának leglelkesebb olvasói a nagymamák, akik sok családban a hit csírájának elültetői. Az újság kiemelkedően fontos feladatának tekinti a papi hivatások gondozását. Ezért a Keresztény Élet legfontosabb rovata a „papi arcélek”, ahol minden héten más-más atya meséli el hivatásának történetét.

További információk itt…

A SZÍV
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

A közel 100 éves A Szív sokat látott, tapasztalt és megőrzött a magyar jezsuita rendtartomány száz esztendejéből. A Szív világnézeti tájékoztató volt, a hívő, inkább értelmiségi, elkötelezett katolikusok lapja.  Minden szám tematikus része az aLapgondolat rovat, amelyben egy-egy adott témát négy-öt kisebb tanulmánnyal világítanak meg. AVilágEgyház rovatban a vallások és az eltérő világnézeti áramlatok közötti dialógus előmozdítását szorgalmazzák. Minden számnak van családi rovata (AnyaApaGyerekek), amelyben önismereti és pedagógiai kérdéseket tárgyalnak. A Szív ifjúsági melléklete a Szentjánosbogár, amelynek elsődleges célközönsége a 17 és 25 év közötti korosztály, illetve azok a pedagógusok és csoportvezetők, akik közösségépítéssel foglalkoznak.

 

 

 
EGYÉB KERESZTÉNY ÚJSÁGOK
Az alsó menüsoron tud váltani az oldalak között

Tippek keresztény családoknak újság: http://www.csaladszolgalat.hu

Új Misszió: http://www.ujmisszio.hu

NOE levelek itt... 

Élő kenyér: http://elokenyer.hu és honlapunkon itt...

Határainkon túl:

http://www.vasarnap.katolikhos.ro/

http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/index.html

Német újságok honlapja...

http://www.family.de/

http://www.familienmitchristus.de/index.php

http://www.lydia.net/

http://www.team-f.de/


stb. 


Tekintse meg plakátkiállításunkat is itt...