Kedves Testvérünk!

Mi is az a vándorevangélium?

Egy nagyszerű összefogás, hogy olvassuk a bibliát,
mégpedig ne egyedül, és közösen imádkozzunk!

Kihelyezzük otthonunkban (mindössze havi 3 napra legalább)
a szentírást, és még néhány vallásos jelképet:

Persze ez másképpen is kinézhet, mindenki úgy alakítja, amilyen lehetősége van otthon:

Hogyan is kezdődött?

Néhány vallásos család kezdte el először:

 

Tapasztalva ennek áldásos hatását, nagyobb összefogás lett belőle:

A bíboros úr értesülve erről, kérte, hogy szélesítsék ki 2006-7. évben a városmisszió keretében, hogy minél többen csatlakozhassanak hozzá.

2006-7 év (tanév) volt tehát az első, amikor sokan együtt imádkoztak ennek keretében a Szentírással.

Az első évben 103 vándorevangélium-kör indult el (tehát 1030 család, csoport). Közülük csak 15 volt, akik nem folytatták a következő (mostani) évben, tehát a legtöbben szívesen folytatják utána is. Volt pl. olyan család, ahol a házaspár már 40 éve nem imádkozott együtt, most megtapasztalta a közös ima mély élményét.

Kisgyerekes családoknál a szülők jó, ha előre elolvassák a kijelölt bibliai részt, és élményszerűbben adják át a gyermekeknek a felolvasás helyett… Az esti olvasás és ima ideje kb. negyedórától akár egy óráig is terjedhet, ki hogyan csinálja.

A bíboros úr kérésére, hogy egységben legyenek a családok, mindenki ugyanazt a "kis csomagot kapja", (egy szatyrot...) amiben megtalálható egy szép nagy Biblia, nagy gyertya, kereszt, rózsafüzér, Mária-kép, pápáról kép - tehát vallásos jelképek. Továbbá egy imafüzet, amely tartalmazza az elolvasandó részeket, az imádságokat és egyéb gondolatokat.

Ezt a kis szent csomagot megkapják a családok,
és minden családnál havonta 3 napig tartózkodik, majd tovább kell adni...

 

Hogyan indulhat el tehát ez az összefogás?

Úgy, hogy valaki szervezésében (mi a sekrestyében is szívesen várjuk a jelentkezőket) 10 család, házaspár jelentkezik, hogy szívesen részt vesznek benne. Megjegyezzük, hogy család helyett például jelentkezhetnek testvérek, vagy egyedül álló idősebbek, akik ketten vagy hárman összefognak, és vállalják, hogy 3 napig együtt olvasnak és imádkoznak...

Olvasnak....

és imádkoznak... Az imafüzetben lévő "ima a nemzetért" abból való, amit a bíboros imádkozott Fatimában. Természetesen mi imádkozunk mind a nemzetért, mind városunkért.

Sokfelé már egy-egy hónapban külön szentmisében is találkoznak a részvevők, ami egy szép továbbvitele lehet ennek az összefogásnak..

 

 

 

Most, a második évben, ami a Biblia évét is jelenti,

a bíboros úr áldásával lehetőleg az ország minél több pontjára szeretnék ezt a vándorevanélium-imaköröket kiszélesíteni.

 Lehetőség van emailben is kérni a napi evangéliumot, gondolatokat:
a www.vandorevangelium.hu oldalról a Missziós Központból.

 

 

 

(A képek a vándorevangélium kis filmből valók)